نمایش دادن همه 11 نتیجه

گیره روسری کریستال

تومان۳۰.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل و مهره آن پلاستیک فشرده میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال

گیره روسری مینی

تومان۱۳.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری میباشد ولی برای

گیره روسری ساده

تومان۱۳.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری میباشد ولی برای

گیره روسری مرمرین

تومان۱۳.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری میباشد ولی برای

گیره روسری قلبی

تومان۱۳.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری میباشد ولی برای

گیره روسری راه راه

تومان۱۳.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل و مهره آن پلاستیک فشرده میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال

گیره روسری توپکی

تومان۱۳.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل و مهره آن پلاستیک فشرده میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال

گیره فلزی نگین دار

تومان۴۲.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری میباشد ولی برای

گیره آنا نقره ای

تومان۴۲.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری میباشد ولی برای

گیره کریستالی زرین کد 2

تومان۶۳.۰۰۰
جنس پایه این گیره استیل زرین و سرمهره آن پلاستیک فشرده میباشد. مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن