نمایش دادن همه 12 نتیجه

سوزن روسری

تومان۲۵.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن

سوزن روسری نور

تومان۳۸.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. چون در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از

سوزن روسری آویزدار کد03

تومان۳۸.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن

سوزن روسری آویزدار کد02

تومان۳۸.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. چون در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از

سوزن روسری آویزدار

تومان۳۸.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن

گیره مغناطیسی(مگنت) روسری کد07

تومان۸۰.۰۰۰
مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری و نگه داشتن مرتب لایه های روسری و شال

گیره مغناطیسی(مگنت) روسری کد06

تومان۸۰.۰۰۰
مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری و نگه داشتن مرتب لایه های روسری و شال

گیره مغناطیسی(مگنت) روسری کد 05

تومان۸۰.۰۰۰
مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری و نگه داشتن مرتب لایه های روسری و شال

گیره مغناطیسی(مگنت) روسری کد 04

تومان۸۰.۰۰۰
مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری و نگه داشتن مرتب لایه های روسری و شال

گیره مغناطیسی(مگنت) روسری کد03

تومان۸۰.۰۰۰
مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری و نگه داشتن مرتب لایه های روسری و شال

گیره مغناطیسی(مگنت) روسری کد 02

تومان۸۰.۰۰۰
مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری و نگه داشتن مرتب لایه های روسری و شال

گیره مغناطیسی(مگنت) روسری

تومان۸۰.۰۰۰
مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری و نگه داشتن مرتب لایه های روسری و شال