در حال نمایش 10 نتیجه

گیره مغناطیسی(مگنت) روسری

تومان۸۰.۰۰۰
مصرف اصلی این گیره ها برای محکم نگهداشتن شال و روسری و نگه داشتن مرتب لایه های روسری و شال

سوزن روسری زنجیردار

تومان۵۴.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن

سوزن روسری زنجیردار فاخر

تومان۶۸.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن

سوزن روسری اشکی کد03

تومان۳۲.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن

سوزن روسری قلبی کد 02

تومان۳۲.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. چون در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از

سوزن روسری

تومان۳۲.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن

سوزن روسری نور

تومان۴۶.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. چون در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از

سوزن روسری آویزدار کد03

تومان۴۶.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن

سوزن روسری آویزدار کد02

تومان۴۶.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. چون در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از

سوزن روسری آویزدار

تومان۴۶.۰۰۰
یکی از انواع پرکاربرد فیکسرهای حجاب سوزن روسری می باشد. در بستن شال و روسری با مدل لبنانی از سوزن