روسری کرپ حریراعلا قواره 120

تومان۱۶۵.۰۰۰
روسری کرپ حریر اعلا با ابعاد 120* 120 میزان سر بودن این روسری نسبت به جنس حریر کمتر است. در

روسری نخی اعلا قواره 110

تومان۱۲۵.۰۰۰
روسری نخی اعلا با ابعاد 110 *110 و کیفیت عالی به هیچ عنوان چروک و پرز نمی گیرد.

روسری نخی اعلا چین دار(وال اسلپ) عرض 130

تومان۱۸۰.۰۰۰
قواره 130*130 جنس بسیار لطیف و سبک   در صورت وجود هر گونه سوال  میتوانید  از روشهای زیر با ما

روسری نخی اعلا چین دار(وال اسلپ) عرض 130

تومان۱۸۰.۰۰۰
قواره 130*130 جنس بسیار لطیف و سبک   در صورت وجود هر گونه سوال  میتوانید  از روشهای زیر با ما

روسری نخی اعلا چین دار(وال اسلپ) عرض 130

تومان۱۸۰.۰۰۰
قواره 130*130 جنس بسیار لطیف و سبک   در صورت وجود هر گونه سوال  میتوانید  از روشهای زیر با ما

روسری نخی اعلا چین دار(وال اسلپ) عرض 130

تومان۱۸۰.۰۰۰
روسری نخی اعلا با ابعاد 130* 130 جنس وال اسلپ جنس بسیار سبک و خنک   در صورت وجود هر

روسری نخی آبی روشن

تومان۶۵.۰۰۰
روسری نخی حاشیه دار با ابعاد 115* 115 شکل روسری دقیقا مانند تصویر می باشد . در صورت وجود هر